Kongres Polonistyki Zagraniczej 2012
pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Polonistyka wobec wyzwań współczesności

10-13 lipca 2012 r.

obraz - start01.jpg


Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol