Zdjęcia z Kongresu

Dzień I   (10.07.2012) - pobierz

Dzień II  (11.07.2012) - pobierz I          pobierz II          pobierz III

Dzień III (12.07.2012) - pobierz I          pobierz II          pobierz III

Dzień IV  (13.07.2012) - pobierz I          pobierz II          pobierz III

Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol