Informacje o polonistykachPolonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

Présentation de la Section de Polonistique à l’Université de Toulouse le Mirail

Slawistyka na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Katedra Języka i Literatury Polskiej w Rzymie

Neapolitański Uniwersytet L’Orientale

Polonistyka na
Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja

Polonistyka na Uniwersytecie w Lublanie

Na Columbii po polsku - Anna Frajlich (Columbia University)  „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1 (5).

Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej - Michał J. Mikoś (Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee), W: Romuald Cudak, red. Literatura polska w świecie. T. II. W kręgu znawców. Katowice: Gnome, 2007, 206-222.

Polonistyka po amerykańsku – perspektywy i potrzeby, „NAUKA” 4/2006 • 97-100, Halina Filipowicz, Andrzej Karcz, Tamara Trojanowska

O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej - Krystyna Kardyni-Pelikánová

Polonistyka w Macedonii

Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim

Instytut Slawistyki i Mainzer Polonicum

POLONISTYKA NA LITEWSKIM UNIWERSYTECIE EDUKOLOGICZNYMInstytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol