Zaproszenie 15 października 2011 r.Opole, 15 października 2011 r.


Wielce Szanowni Państwo!Organizatorzy V Kongresu Polonistyki Zagranicznej – Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego – jeszcze raz serdecznie zapraszają do udziału w Kongresie, który odbędzie się w Brzegu i Opolu 10-13 VII 2012 r. W poprzednich okólnikach określiliśmy tematykę kongresową (ale jesteśmy otwarci na inne propozycje). Przypominamy, że na zgłoszenie uczestnictwa oczekujemy do końca 2011 r. (prosimy o skorzystanie z formularza zamieszczonego na stronie internetowej).

Już w tej chwili możemy poinformować, że uroczyste otwarcie Kongresu połączone z nadaniem dwu wybitnym polonistom zagranicznym godności doctor honoris causa UO odbędzie się na Zamku w Brzegu, natomiast jego zamknięcie w godzinach popołudniowo-wieczornych 13 lipca w opolskim skansenie. W programie prac Kongresu przewidujemy odbycie 2-godzinnych dyskusji panelowych, których chęć zorganizowania zgłosili dotąd prof. W. Bolecki, G. Borkowska i E. Paczoska, W Chlebda, S. Dubisz, R. Fieguth, A. Lipatow, L. Marinelli, W. Miodunka, A. Nowicka-Jeżowa, U. Schmid, J. Tambor, E. Wilk, H. Włodarczyk i Z. Zarębianka.

Przypominamy o planowanej wystawie publikacji polonistycznych wydanych w latach 2008-2012. Prosimy o ich nadsyłanie w kwietniu-maju 2012 r. na adres: Biblioteka Wydziału Filologicznego UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole (z dopiskiem Kongres 2012).

Organizatorzy planują wydanie tomu pokongresowego. Prosimy o składanie tekstów u organizatorów podczas Kongresu lub najpóźniej do 31 X 2012 r..

Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów, aby obniżyć koszty udziału w Kongresie. Niemniej jego uczestnicy muszą się liczyć z poniesieniem kosztów podróży oraz z opłatą kongresową:

  • 100 EURO lub 135 dolarów dla uczestników zagranicznych i 400 zł dla uczestników z Polski. W ramach opłaty zapewniamy: obiady, napoje w przerwach obrad, materiały kongresowe itp. Nie zapewniamy noclegów (podamy Państwu dane teleadresowe hoteli oraz przybliżony koszt noclegu)

lub

  • 150 EURO lub 200 dolarów dla uczestników zagranicznych i 600 zł dla uczestników z Polski. W ramach opłaty zapewniamy: noclegi w domu studenta, obiady, napoje w przerwach obrad, materiały kongresowe itp.Podczas Kongresu odbędzie się plenarne zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w lutym br.) W jego trakcje odbędą się m.in. wybory statutowych władz oraz zostanie wybrany organizator kolejnego Kongresu. Deklarację członkowską można pobrać ze strony internetowej Kongresu i przesłać na adres tymczasowych władz Stowarzyszenia (ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków).


Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


prof. dr hab. Stanisław GajdaInstytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol