ZaproszenieOpole, 2010-12-15

Wielce Szanowni Poloniści!

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego zapraszają do udziału w V Kongresie Polonistyki Zagranicznej. Odbędzie się on w Opolu ostatecznie w dniach 10-13 lipca 2012 pod hasłem „Polonistyka wobec wyzwań współczesności”. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN i Komitet Językoznawstwa PAN.

V Kongres będzie kolejnym – po Warszawie (1998), Gdańsku (2001), Poznaniu (2006) i Krakowie (2008) – spotkaniem polonistów zagranicznych i krajowych. Organizatorzy pragną, aby to osobiste i bezpośrednie spotkanie reprezentantów różnych dyscyplin i specjalności w ramach szeroko pojętej i otwartej polonistyki stało się okazją do wymiany poglądów w kwestiach poznawczych i organizacyjnych, do przedstawienia dokonań oraz do nawiązania współpracy.

Kongres przygotowuje Rada Programowa złożona z przedstawicieli organizatorów kongresów poprzednich i obecnego, przewodniczących komitetów PAN oraz doproszonych polonistów zagranicznych. W jej skład wchodzą prof. prof.: Alina Nowicka-Jeżowa, Stanisław Dubisz, Małgorzata Czermińska, Katarzyna Meller, Władysław Miodunka, Ryszard Nycz, Irena Jokiel i Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński i Maciej Grochowski oraz Rolf Fieguth, Aleksandr Lipatow, Luigi Marinelli, Tokimasa Sekiguchi, Helene Włodarczyk.

Rada Programowa proponuje podjęcie w referatach plenarnych, w panelach oraz w wystąpieniach sekcyjnych następujących zagadnień (nie zamyka to drogi do zgłaszania udziału w kongresie z innymi propozycjami tematycznymi):

· humanistyka i polonistyka wobec wyzwań XXI w.;

· tożsamość polska i jej przemiany; tożsamość trans- i wielokulturowa;

· tradycja i zmiana w języku, literaturze i kulturze;

· język, literatura i kultura polska w kontekstach europejskich i światowych;

· język, literatura i kultura a nowe media;

· literatura migracyjna;

· polszczyzna w kraju oraz w innojęzykowym i innokulturowym otoczeniu;

· obraz świata w języku polskim;

· edukacja polonistyczna i jej przemiany;

· certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego;

· tradycja i innowacje w metodologii badań polonistycznych;

· badawcza infrastruktura polonistyczna;

· nowe obszary badań polonistycznych;

· program polonistycznej polityki naukowej.

Organizatorzy Kongresu planują zorganizowanie wystawy publikacji (2008-2012) polonistów zagranicznych. Prosimy o ich nadsyłanie w kwietniu-maju 2012 r. na adres:

Uniwersytet Opolski

Biblioteka Wydziału Filologicznego

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

z dopiskiem „Kongres 2012”

Można również zgłaszać promocje znaczących publikacji. Zapraszamy do prezentacji na naszej stronie internetowej ośrodków polonistycznych.

Zgłoszenia udziału w Kongresie oczekujemy do końca 2011 r. (prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej), natomiast opłatę kongresową należy wnieść do 31 marca 2012 r.

Korzystając z okazji, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia udanego pod każdym względem Roku 2011.

Dyrektor Biura Organizacyjnego Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

   dr hab. Dorota Brzozowska prof. dr Stanisław GajdaInstytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol