Informacje o polonistachProfesor Michael J. Mikoś - University of Wisconsin-Milwaukee
Anna Frajlich-Zajac, Ph.D. - Columbia University
Dr. Kazimierz Braun, Professor - University at Buffalo
Dr. Liliana Madelska - Universität Wien
Prof. Luigi Marinelli - Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie
Prof. Alfred Gall -  Johannes Gutenberg-Universität Mainz


Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol